Sjukhus

Vanligtvis ligger ansvaret för den specialiserade sjukvården hos det sjukvårdsdistrikt med ett centralsjukhus och andra sjukhus som din hemkommun hör till. Du kan även välja din vårdenhet för den specialiserade sjukvården inom den offentliga hälso- och sjukvården var som helst i Finland. Du väljer vårdenhet inom den specialiserade sjukvården i samråd med den läkare eller […]