Sjukhus

Inom den specialiserade sjukvården är det alltid den behandlande läkaren eller tandläkaren som skriver remissen som bestämmer om vårdenhet. Han eller hon bedömer också på vilken nivå du behöver vård. Du kan alltså inte uppsöka vård till exempel vid ett universitetscentralsjukhus, om din sjukdom inte kräver vård på denna nivå. Du kan inte heller själv […]