Kostnader för rehabilitering utomlands

Om ditt rehabiliteringsbehov har orsakats av en trafikolycka, ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom, ska du fråga om ersättning av kostnaderna med ditt försäkringsbolag. I dessa situationer ersätter FPA inte kostnaderna. Ersättning för rehabilitering utomlands Du kan få ersättning från FPA i efterhand för kostnader för medicinsk rehabilitering i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz, […]

Rehabilitering utomlands

Om ditt rehabiliteringsbehov uppstått till exempel till följd av en trafikolycka, ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom, har FPA inte ansvaret för att ordna rehabiliteringen, utan ansvaret ligger hos försäkringsbolag. Om du avser resa utomlands för rehabilitering ska du komma överens om förfaringssätten med ditt försäkringsbolag. Rehabilitering utomlands på basis av sjukförsäkringslagen Du kan […]