Inköp av läkemedel utomlands

Recept för inköp av läkemedel utomlands förskrivs med namnet på det verksamma ämnet. Receptet kan förskrivas med handelsnamnet om det är fråga om ett biologiskt läkemedel eller om det av medicinska skäl är motiverat att använda handelsnamnet. Läkaren ska motivera användningen av handelsnamnet på receptet. Receptet finns tillgängligt på finska-engelska och svenska-engelska. För receptet gäller […]

Finländska recept

Du kan köpa ett läkemedel som har ordinerats dig på vilket apotek som helst om du visar upp den patientanvisning du har fått av läkaren, FPA-kortet eller ett identitetsbevis. Informationen om ditt elektroniska recept sparas i Receptcentret som är en del av . Receptcentret innehåller alla elektroniska recept och apotekens anteckningar om expedieringen. Du får en skriftlig […]