Recept för inköp av läkemedel utomlands

Ett recept som har skrivits ut i ett annat EU-land ska kunna expedieras i finländska apotek, och finländska recept ska kunna expedieras i andra EU-länder. Det ömsesidiga erkännande av europeiska recept som bygger på EU:s patientdirektiv gäller enbart EU-länder. EES-länder och Schweiz kan expediera recept som skrivits ut i EU-länder, men de har ingen skyldighet […]

Finländska recept

Informationen om ditt elektroniska recept sparas i en centraliserad databas, Receptcentret, som är en del av . Receptcentret innehåller alla elektroniska recept och apotekens anteckningar om expedieringen. Utifrån informationen i Receptcentret kan vilket apotek som helst i Finland expediera det läkemedel du har ordinerats om du visar patientanvisningen, FPA-kortet eller ett identitetsbevis på apoteket. I […]