Läkemedel och recept

För läkemedel som köps i något annat EU-land skriver läkaren i stället för patientanvisningen ut ett pappersrecept från kanta.fi-systemet för inköp av läkemedel utomlands. Receptet måste vara på papper eftersom det än så länge inte finns något system för elektronisk behandling av recept mellan EU-länderna. Ett sådant system är under uppbyggnad. Receptet för inköp av […]