Metoder för att trygga patientens rättsskydd och besvär

Besvärsmyndigheten och besvärsförfarandena beror på vad det är du vill överklaga. Besvärsmyndigheterna är kommuner och samkommuner som ordnar hälso- och sjukvården Regionförvaltningsverk tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira Besvärsnämnden för social trygghet förvaltningsrätten och högsta förvaltningsdomstolen försäkringsdomstolen. För en patientskada kan du ansöka om ersättning från Patientförsäkringscentralen. Riksdagens justitieombudsman Du kan lämna en […]