Patientens rätt till vård

Alla har rätt till brådskande vård Alla har rätt till brådskande vård i Finland oberoende av medborgarskap, hemland eller grund till vistelsen i Finland. Med brådskande vård avses vård som ges vid till exempel akut sjukdom, olycksfall eller katastrof. En utländsk person ansvarar i allmänhet själv för kostnaderna för brådskande vård om han eller hon […]