Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland

Du kan få intyget om du till exempel arbetar i Finland men inte bor stadigvarande i landet. Du kan även få intyget om du har hemkommun i Finland men ett annat land ansvarar för dina vårdkostnader. På intyget finns information om i vilken omfattning du har rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården […]

Pass och identitetshandling

En utländsk medborgare som bor stadigvarande i ett annat nordiskt land eller Australien kan visa sin rätt till vård även med ett pass som utfärdats i ett annat land. Ur passet för en person som kommer från Australien ska det framgå obegränsad rätt att bo i Australien. Dessutom ska personens stadigvarande bostadsadress vara i Australien […]

Hur du intygar din rätt till vård i Finland

Det finns olika slags intyg över rätt till vårdförmåner och de används på olika sätt. Visa upp intyget över rätt till vårdförmåner när du kommer till vårdenheten. Intyget ska vara giltigt då vården ges. Akut insjuknande Om du insjuknar akut under en tillfällig vistelse i Finland (till exempel under en semesterresa) eller behöver vård på […]

Utomlands bosatta pensionärer

Alla personer som behöver brådskande vård i Finland behandlas inom den offentliga hälso- och sjukvården. Du betalar själv för de kostnader som uppstår i samband med brådskande vård om du inte har en hemkommun i Finland du inte bor i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz. Den sociala tryggheten i Finland upphör i allmänhet om du […]

Arbete i Finland

Då du kommer till Finland för att arbeta påverkas din rätt att använda tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland av följande faktorer: det land från vilket du kommer från till Finland anställningens lön om du arbetar för en finländsk eller utländsk arbetsgivare. Du kan ha rätt att använda tjänster inom den offentliga […]

Boende i Finland

Magistraten registrerar din hemkommun i befolkningsdatasystemet. Din hemkommun ordnar tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården till dig. Den som är bosatt i Finland är i allmänhet även sjukförsäkrad i Finland och får sjukvårdsersättningar från FPA för kostnader inom den privata hälso- och sjukvården samt för läkemedels- och sjukresekostnader. Om ett annat EU-/EES-land eller Schweiz […]

Tillfällig vistelse i Finland

Du får medicinskt nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland under en tillfällig vistelse i Finland och ett annat EU-/EES-land, Schweiz eller Australien ansvarar för dina sjukvårdskostnader. Du betalar samma klientavgift för vården som personer som bor stadigvarande i Finland. Om du använder tjänster inom den privata hälso- och sjukvården betalar FPA […]

Pass och identitetskort

Du kan använda det europeiska sjukvårdskortet i de andra nordiska länderna och i Förenade kungariket, men det är inte nödvändigt. Vårdgivaren behöver vanligtvis veta din bostadsadress i Finland. I Australien får du vård inom den offentliga hälso- och sjukvården på samma villkor och till samma pris som lokala invånare när du visar upp ditt finländska […]

Europeiskt sjukvårdskort

Medicinskt nödvändig vård är vård om vilken beslut fattas av en läkare eller någon annan yrkeskunnig person inom hälso- och sjukvården. Det är vård som du måste få i vistelselandet för att kunna tryggt fortsätta din utlandsvistelse enligt planerna. Behovet av medicinskt nödvändig vård kan uppkomma förutom på grund av plötsligt insjuknande, också på grund […]