Flytt utanför EU-området

Vilka hälso- och sjukvårdstjänster du har tillgång till definieras i mottagarlandets nationella lagstiftning. Det finns stora skillnader mellan hälso- och sjukvårdssystemen i olika länder och också villkoren för att använda tjänsterna varierar mycket. Det rekommenderas att du på förhand tar reda på din rätt att använda tjänsterna inom hälso- och sjukvården i mottagarlandet samt avgifterna […]

Québec i Kanada

Överenskommelse om social trygghet Finland har en avtalsreglering om den sociala tryggheten med delstaten Québec i Kanada. Rätten till sjukvård gäller emellertid endast utsända arbetstagare från Finland till Québec, forskare och studerande. I andra situationer, till exempel på en turistresa, betalar du själv kostnaderna för vård i Québec. Det rekommenderas därmed att du tecknar en […]