Hälsostation

För att byta hälsostation ska du göra  både till din nuvarande och till din kommande hälsostation. Du kan byta hälsostation tidigast ett år efter ditt senaste val. Ansvaret för din vård övergår till den nya hälsostationen senast tre veckor efter att din anmälan tagits emot. Du kan bara vara klient vid en hälsostation samtidigt. Din […]