Prehospital akutsjukvård och sjuktransporter

Med prehospital akutsjukvård avses brådskande vård av en person som insjuknat eller skadats plötsligt och vid behov transport av patienten till fortsatt vård. Personalen inom den prehospitala akutsjukvården inleder vid behov vården redan på den plats där patienten insjuknat eller skadats. Sjukvårdsdistrikten kan sköta den prehospitala akutsjukvården som egen verksamhet, i samarbete med räddningsväsendet eller […]

Hjälp i en nödsituation i Finland

I en nödsituation har du rätt att få brådskande sjukvård, till exempel tandvård, mentalvårdstjänster och service för missbrukare, i hela Finland och vid alla vårdenheter inom den offentliga hälso- och sjukvården. Med brådskande vård avses omedelbar bedömning och behandling som behövs på grund av plötsligt insjuknande, kroppsskada, försämring av en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Om […]