Flytt som studerande eller forskare

Om du flyttar från Finland för studier, en oavlönad praktik, forskning eller fortsatta studier utomlands, omfattas du vanligtvis av den finländska sjukförsäkringen under dina studier. Om du flyttar utomlands för en betald praktik, kan detta påverka din sjukförsäkring i Finland. Anmäl en utlandsvistelse som varar över tre månader och en permanent flytt till FPA. Anmäl […]