Portugal

Hälso- och sjukvårdssystemet Det portugisiska hälso- och sjukvårdssystemet kännetecknas av tre parallella och överlappande system: det nationella hälso- och sjukvårdssystemet, särskilda offentliga och privata försäkringssystem för vissa yrkeskategorier (underställda hälso- och sjukvårdssystem) och den privata, frivilliga sjukförsäkringen. Hälso- och sjukvårdssystemet i Portugal består av ett nätverk av offentliga och privata vårdgivare, som alla är anslutna […]