Planerad vård i Finland

Du måste själv klargöra vårdmöjligheterna samt vårdens väntetider och kostnader från den instans som ger vården. Vid behov kan du rådfråga kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård. För vård inom specialiserad sjukvård krävs remiss. En remiss som skrivits i ett annat EU-land kan godkännas om man på basis av den kan bedöma patientens vårdbehov. Remissen […]

Planerad vård utomlands

Intagningen till vård och ordnandet av vård sker alltid i enlighet med det vårdgivande landets lagstiftning. Ta på förhand noga reda på praktiska förfaringssätt och avgifter i anslutning till vården. Vård i ett EU-/EES-land eller Schweiz Om du bor i , kan du åka till ett annat EU-land för planerad vård. EU-lagstiftningen förpliktar länderna att […]

Vårdkostnader när du söker vård i Finland

EU- och EES-länderna är skyldiga att ersätta vård som getts i Finland. Andra länder kan ersätta vård som getts i Finland, om behandlingen ingår i landets nationella lagstiftning. Vårdgivaren kan fakturera dig för kostnaderna för vården i förväg som ett så kallat förskott. Förskottet kan högst uppgå till summan av de uppskattade vårdkostnaderna. Du kan […]

Ersättning av resor vid planerad vård utomlands

Om du reser till ett annat land än ett EU-/EES-land eller Schweiz för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, ersätts resekostnaderna inte. Ansök om . Resor i samband med vård som ges med förhandstillstånd Om FPA har beviljat dig ett förhandstillstånd för vård i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz, ersätts resekostnaderna i efterhand från Finland fram […]