Planerad vård i Finland

Du måste själv klargöra vårdmöjligheterna samt vårdens väntetider och kostnader från den instans som ger vården. Vid behov kan du rådfråga kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård. För vård inom specialiserad sjukvård krävs remiss. En remiss som skrivits i ett annat EU-land kan godkännas om man på basis av den kan bedöma patientens vårdbehov. Remissen […]

Planerad vård utomlands

Intagningen till vård och ordnandet av vård sker alltid i enlighet med det vårdgivande landets lagstiftning. Ta på förhand noga reda på praktiska förfaringssätt och avgifter i anslutning till vården. Vård i ett EU-/EES-land eller Schweiz Om du bor i , kan du åka till ett annat EU-land för planerad vård. EU-lagstiftningen förpliktar länderna att […]

Vårdkostnader när du söker vård i Finland

Vårdgivaren kan fakturera dig för kostnaderna för vården i förväg som ett så kallat förskott. Förskottet kan högst uppgå till summan av de uppskattade vårdkostnaderna. Du kan höra dig för om vårdpriserna direkt hos din vårdgivare. Du får vården genom att betala klientavgiften om du har beviljats förhandstillstånd Om du har beviljats förhandstillstånd (blankett S2) […]

Ersättning av resor vid planerad vård utomlands

Om du reser till ett annat land än ett EU-/EES-land eller Schweiz för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, ersätts inte resekostnaderna. Ansök om ersättning för resekostnaderna från FPA inom sex månader från betalning med blankett SV 128. Resor i samband med vård som ges med förhandstillstånd Om FPA har beviljat dig ett förhandstillstånd för vård […]