Förhandstillstånd för planerad vård

Du kan ansöka om förhandstillstånd om du bor i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz. Du ska alltid ansöka om förhandstillstånd hos myndigheterna i ditt bosättningsland, även om någon annan än ditt bosättningsland ansvarar för dina vårdkostnader. Förhandstillståndet beviljas med blankett S2. Andra förhandstillstånd fungerar inte i Finland. Förhandstillståndet är en betalningsförbindelse med vilken tillståndsbeviljaren ersätter […]