Europeiskt sjukvårdskort för pensionärer

För dina vårdkostnader ansvarar i allmänhet det land som betalar ut pensionen. Om du får pension från flera länder står ditt bosättningsland för dina vårdkostnader om du får pension även från bosättningslandet. Om du inte får pension från ditt bosättningsland, ansvarar det land i vilket du har tjänat in mest pension för dina vårdkostnader. Om […]

Utomlands bosatta pensionärer

Alla personer som behöver brådskande vård i Finland behandlas inom den offentliga hälso- och sjukvården. Du betalar själv för de kostnader som uppstår i samband med brådskande vård om du inte har en hemkommun i Finland du inte bor i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz. Den sociala tryggheten i Finland upphör i allmänhet om du […]

Europeiskt sjukvårdskort för pensionärer

Med kortet får du medicinskt nödvändig vård under din tillfälliga vistelse utanför ditt hemland i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz. Kortet fungerar alltså på samma sätt i bosättningslandet som det europeiska sjukvårdskortet i allmänhet. Med kortet får du dessutom den vård som du behöver på samma villkor och till samma pris inom den offentliga […]

Flytt som pensionär

Magistraten bedömer om du har en hemkommun i Finland efter att du flyttat. Om du har en registrerad hemkommun i Finland efter att du flyttat, kan du använda alla tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården. Du betalar då klientavgiften för kommuninvånarna. Om du inte har en hemkommun i Finland efter att du flyttat, får […]