Förflyttning från ett sjukhus i Finland till ett sjukhus utomlands

Om du får sjukhusvård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland och du genom ett beslut av vårdgivaren flyttas till ett annat land för fortsatt vård ansvarar i allmänhet vårdgivaren i Finland för kostnaderna för förflyttningen. Om förflyttningen i första hand beror på dina önskemål ansvarar du i allmänhet själv för transportkostnaderna. Om man […]

Förflyttning från ett sjukhus utomlands till ett sjukhus i Finland

Om förflyttningen i första hand görs på din begäran ansvarar du i allmänhet själv för transportkostnaderna. Om man har avtalat om detta på förhand kan även en annan instans, till exempel det mottagande sjukhuset eller försäkringsbolaget, ansvara för eller betala en del av kostnaderna för transporten. Förflyttning mellan sjukhus baserat på  kan ordnas utan att […]

Resor och transporter

Storleken på den ersättning för resor och transporter som FPA betalar ut påverkas av vilket transportmedel klienten använder, vilken persongrupp hen tillhör och hurdan rätt till vård i Finland hen har. När den person som använder hälsovårdstjänsterna kommer från utlandet, ersätter FPA i vissa situationer transportarrangören för de resekostnader som uppstått i Finland. FPA ersätter […]