Patientskade­försäkring

Hur ordnas patientskadeförsäkringen? Lagstiftningen i det land som ger vården ska omfatta också vård av patienter från utlandet. Den finländska patientförsäkringen omfattar alla patienter som får vård i Finland. Patientförsäkringen ersätter i enlighet med patientskadelagen personskador som orsakats patienter i samband med hälso- och sjukvård i Finland. Till ersättningsområdet hör således också de personer som […]