Patient­ombudsmannen

Patientombudsmannens uppgift är att ge råd och hjälp om du till exempel är missnöjd med vården eller bemötandet som du fått. Patientombudsmannen kan även hjälpa dig om du vill göra en anmärkning, anföra klagan eller göra en patientskadeanmälan. Patientombudsmannen kan inte ta ställning till medicinska vårdbeslut eller huruvida en patientskada har uppstått i vården. Om […]