Språk och patienthandlingar

På vilket språk ges hälso- och sjukvårdstjänsterna? Måste patienten behärska ett främmande språk? Varje land som tillämpar EU:s patientdirektiv är skyldigt att erbjuda tjänster endast på landets officiella språk. Det rekommenderas att patienten på förhand tar reda på om vården kan fås på ett språk som han eller hon behärskar. Patienten ansvarar vanligtvis själv för […]

Patienthandlingar i Finland

I patienthandlingarna antecknar en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvård i Finland de uppgifter som är nödvändiga för ordnandet, planeringen, genomförandet och uppföljningen av vården. Varje utförd tjänst antecknas i patienthandlingarna. Anteckningarna i patienthandlingarna, remissen och sammanfattningen som rör vården ska göras inom fem dygn från det att tjänsten avslutades. Patienthandlingarna lagras i allmänhet tolv […]

Patienthandlingar utomlands

Om du söker dig utomlands för planerad vård ska du fråga av vårdgivaren vilka patienthandlingar som behövs för vården. Patienthandlingar som behövs är vanligtvis en remiss eller ett läkarutlåtande, en patient- eller vårdjournal samt svaren från laboratorieundersökningar och bilddiagnostiska undersökningar. Finskspråkiga patienthandlingar har man sällan nytta av utomlands sådana som de är. En del medicinska […]