Språk och patienthandlingar

På vilket språk ges hälso- och sjukvårdstjänsterna? Måste patienten behärska ett främmande språk? Varje land som tillämpar EU:s patientdirektiv är skyldigt att erbjuda tjänster endast på landets officiella språk. Det rekommenderas att patienten på förhand tar reda på om vården kan fås på ett språk som han eller hon behärskar. Patienten ansvarar vanligtvis själv för […]