Patientskador och patientförsäkring

Patientförsäkringscentralen sköter centralt ersättningen av patientskador i Finland. Alla verksamhetsenheter inom den offentliga och privata hälso- och sjukvården i Finland ska ha en patientförsäkring. Patientförsäkringen täcker all hälso- och sjukvård som ges i Finland. Patientförsäkringen ersätter skador som orsakats av vård Patientförsäkringscentralen bedömer utifrån skadeanmälan och sin egen utredning om skadan är sådan att den […]

Patientskador utomlands

Den finländska patientförsäkringen täcker inte vård som getts utomlands. Du kan inte få ersättning från Finland för en patientskada som orsakats av vård som du har fått utomlands. När du söker dig utomlands för vård ska du ta reda på landets patientskadesystem. Säkerställ också att du fått tillräckligt mycket information vården och åtgärderna och om […]

Patientskade­försäkring

Hur ordnas patientskadeförsäkringen? Lagstiftningen i det land som ger vården ska omfatta också vård av patienter från utlandet. Den finländska patientförsäkringen omfattar alla patienter som får vård i Finland. Patientförsäkringen ersätter i enlighet med patientskadelagen personskador som orsakats patienter i samband med hälso- och sjukvård i Finland. Till ersättningsområdet hör således också de personer som […]

Kvalitet i vården och patientsäkerhet

Du kan fråga vilka krav som gäller för kvaliteten i vården och patientsäkerheten vid mottagarlandets kontaktpunkt. Kontaktpunkterna ger information åtminstone om följande: landets hälso- och sjukvårdssystem kvalitet och säkerhet i hälso- och sjukvårdstjänsterna krav gällande kvaliteten och patientsäkerheten samt ansvariga instanser tillsynsmyndigheter åtgärder om en vårdinrättning inte följer kraven om en vårdinrättning är registrerad och […]