Om patienten inte är kapabel att besluta om sin vård

I första hand är syftet att klargöra vad patienten själv önskar med sin vård. Om de anhöriga förbjuder en behandling eller en vårdåtgärd ska patienten i möjligaste mån vårdas enligt en annan medicinskt godkänd praxis. Personen som ska lämna samtycke till vården har rätt att få tillräcklig information om patientens hälsotillstånd. Om det inte går […]

En minderårig patients ställning

Om en minderårig patient utifrån sin ålder och utvecklingsnivå är kapabel att besluta om sin vård ska han eller hon vårdas i samförstånd med honom eller henne. Om en minderårig är kapabel att besluta om sin vård kan han eller hon förbjuda att uppgifter om hans eller hennes hälsotillstånd och vård ges till vårdnadshavaren eller […]

Patientens rättigheter

Rätt till god vård och gott bemötande Du har rätt till god hälso- och sjukvård. De yrkesutbildade personerna inom hälso- och sjukvård ska bemöta dig med respekt för din övertygelse, integritet och människovärde. Ditt modersmål, din kultur och dina individuella behov ska beaktas i den mån det är möjligt i vården. I hälso- och sjukvårdstjänster […]