Papperslösa personer

En papperslös person ansvarar i allmänhet själv för sjukvårdskostnader som uppstått i Finland. Om vårdkostnaderna inte kan uppbäras ersätter FPA kostnaderna till huvudmannen för den offentliga hälso- och sjukvården. Med papperslösa personer avses flera olika persongrupper och terminologin är inte vedertagen. Med en papperslös person avses ofta alla eller någon av följande persongrupper: en person […]

Hjälp och stöd från organisationer

Tjänsterna inom den tredje sektorn kan till exempel ha som syfte att främja folkhälsan eller stöda patienten i dennes kamp med en sjukdom. Verksamheten inom den tredje sektorn är icke-vinstdrivande och ofta baserad på frivillighet. Takorganisationen för medborgarorganisationer inom social- och hälsovårdsområdet som bedriver verksamhet i Finland är SOSTE. Information om medborgarorganisationerna inom social- och […]