Om du är missnöjd med vården som du fått

Om du är missnöjd med vården som du har fått eller hur du har blivit bemött av vårdpersonalen, är det bra att i första hand ta upp saken med vårdgivaren. Genom att diskutera med personen som har gett vården eller med hans eller hennes chef kan man ofta klargöra och rätta till fel och brister […]