Österrike

Hälso- och sjukvårdssystemet Det österrikiska hälso- och sjukvårdssystemet är baserat på en lagstadgad socialförsäkring. Hälso- och sjukvården finansieras av de österrikiska sjukförsäkringskassorna, av förbundsregeringen och provinserna samt andra lokala socialförsäkringsgivare eller lokala förvaltningar. Patienterna kan fritt välja familjeläkare och har fri tillgång till de flesta andra formerna av vård. Familjeläkare har vanligtvis avtal med sjukförsäkringskassorna. […]