Hjälp och stöd från organisationer

Tjänsterna inom den tredje sektorn kan till exempel ha som syfte att främja folkhälsan eller stöda patienten i dennes kamp med en sjukdom. Verksamheten inom den tredje sektorn är icke-vinstdrivande och ofta baserad på frivillighet. Takorganisationen för medborgarorganisationer inom social- och hälsovårdsområdet som bedriver verksamhet i Finland är SOSTE. Information om medborgarorganisationerna inom social- och […]