Om du insjuknar akut

Om situationen inte är akut kan du kontakta hälsovårdscentralen eller sjukhusets jourmottagning i din vistelsekommun. Du kan även vända dig till en privat läkarstation. De kommunala hälsovårdscentralerna har jour vardagar kl. 8–16. Övriga tiden är jouren i allmänhet centrerad till ett sjukhus. I vissa kommuner ordnas primärvårdsjouren även under tjänstetid på sjukhuset i en närkommun. […]

Hjälp i nödfall utomlands

Nödnumret är 112 i alla EU-länder. 112 används som nödnummer även i Norge, Schweiz, Israel, Ryssland och Turkiet. När du reser utomlands kan det vara nyttigt att ha telefonnummer för nödfall sparade i mobiltelefonen. Att spara en anhörigs telefonnummer med förkortningen ICE (in case of emergency) i mobilen gör det lättare att kontakta närstående. Också […]

Hjälp i en nödsituation i Finland

I en nödsituation har du rätt att få brådskande sjukvård, till exempel tandvård, mentalvårdstjänster och service för missbrukare, i hela Finland och vid alla vårdenheter inom den offentliga hälso- och sjukvården. Med brådskande vård avses omedelbar bedömning och behandling som behövs på grund av plötsligt insjuknande, kroppsskada, försämring av en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Om […]