En minderårig patients ställning

Om en minderårig patient utifrån sin ålder och utvecklingsnivå är kapabel att besluta om sin vård ska han eller hon vårdas i samförstånd med honom eller henne. Om en minderårig är kapabel att besluta om sin vård kan han eller hon förbjuda att uppgifter om hans eller hennes hälsotillstånd och vård ges till vårdnadshavaren eller […]