Mexiko

Hälso- och sjukvård Resenärer till Mexiko bör skaffa sig en täckande reseförsäkring. På privata sjukhus och kliniker är standarden allmänt sett god, men vid enheterna inom det offentliga systemet ofta bristfällig. I synnerhet i huvudstaden Mexico City finns det privata sjukvårdstjänster av hög kvalitet. Många läkare har utbildat sig utomlands. Utanför de stora städerna är […]