Kostnader för medicinskt nödvändig vård

Personer som bor i ett annat nordiskt land kan även visa ett identitetsbevis. Personer som bor i Förenade kungariket kan även visa passet. Personer som bor i Australien får medicinskt nödvändig vård genom att visa upp sitt pass. Det europeiska sjukvårdskortet, identitetsbeviset eller passet ska vara giltigt när du får vården. Om du inte har […]

Tillfällig vistelse i Finland

Du får medicinskt nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland under en tillfällig vistelse i Finland och ett annat EU-/EES-land, Schweiz eller Australien ansvarar för dina sjukvårdskostnader. Du betalar samma klientavgift för vården som personer som bor stadigvarande i Finland. Om du använder tjänster inom den privata hälso- och sjukvården betalar FPA […]