Marocko

Hälso- och sjukvård I Marocko finns både ett offentligt och ett privat hälso- och sjukvårdssystem. De flesta hälsovårdsenheterna inom den privata sektorn ligger i Casablanca, Rabat och de övriga stora städerna. I Rabat finns en bestående privatmottagning med en finländsk barnläkare. Sjukhusförhållandena i Rabat har beskrivits som nödtorftiga. Tjänster inom den specialiserade sjukvården finns inte […]