Malaysia

Hälso- och sjukvård I Malaysia finns både ett offentligt och ett privat hälso- och sjukvårdssystem. Resenärer bör använda den privata hälso- och sjukvården, eftersom de offentliga tjänsterna är avsedda för lokalbefolkningen. I de stora städerna är hälso- och sjukvårdstjänsterna tillräckliga och där finns även engelskatalande läkare. Utanför städerna varierar tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster. Resenärer […]