Lettland

Hälso- och sjukvårdssystemet Det lagstadgade hälso- och sjukvårdssystemet i Lettland är baserat på allmän skattefinansierad hälso- och sjukvård som tillhandahålls av offentliga och privata serviceproducenter. Den nationella hälso- och sjukvårdsmyndigheten (Nacionālais veselības diensts, NVD) är en viktig institution när det gäller verkställande av hälsovårdspolitiken, förvaltning av statliga medel, fastställande av vårdförmånerna samt avtal med vårdgivarna. […]