Lettland

Akut insjuknande I Lettland sköts den offentliga sjukförsäkringen av National Health Service (Nacionālais veselības diensts, NVD). Om en leverantör av hälso- och sjukvårdstjänster har avtal med NVD, ersätter NVD vårdkostnaderna direkt till serviceleverantören och patienten betalar vid vårdenheten endast självriskavgiften. Information om EU-medborgarnas rätt till sjukvård i Lettland fås också på numret +371 67045005 eller […]