Kostnader för ledsagare i Finland och utomlands

Du får ersättning för ledsagarens resekostnader om vårdpersonalen har bedömt att du behöver en ledsagare på grund av din sjukdom. Ledsagarens resekostnader ersätts även om det är nödvändigt att en familjemedlem deltar i din vård. Om patienten är ett minderårigt barn krävs alltid ledsagare. Det behövs ingen separat utredning om behovet av ledsagare. I allmänhet […]