Kostnader för ledsagare

Om du behöver en ledsagare med dig på resan kan FPA ersätta även ledsagarens resekostnader. Du får ersättning för ledsagarens resekostnader om vårdpersonalen har bedömt att du behöver en ledsagare på grund av din sjukdom. Ledsagarens resekostnader ersätts även om det är nödvändigt att en familjemedlem deltar i din vård. Om patienten är ett minderårigt […]