Långvariga sjukdomar

Det europeiska sjukvårdskortet (FPA) En läkare eller någon annan yrkeskunnig person inom hälso- och sjukvården vid vårdenheten avgör vilken slags vård och vilka undersökningar din långvariga sjukdom kräver. Vilken slags vård du får för din långvariga sjukdom bestäms alltid enligt vistelselandets lagstiftning. Vården eller undersökningarna i samband med vården är inte nödvändigtvis desamma som i […]