Läkemedels­behandling i Finland

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården deltar i läkemedelsbehandling enligt utbildning och erfarenhet. Varje yrkesutbildad person ansvarar själv för den läkemedelsbehandling han eller hon genomför. Legitimerade yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, till exempel sjukskötare, får till följd av sin utbildning omfattande förutsättningar att genomföra läkemedelsbehandling. Det förutsätts dock att de även har ett separat […]