Läkemedels­behandling i Finland

Legitimerade yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, till exempel sjukskötare, får till följd av sin utbildning omfattande förutsättningar att ge läkemedelsbehandling. Det förutsätts dock att de även har ett separat tillstånd som är specifikt för verksamhetsstället när det är fråga om krävande läkemedelsbehandling, till exempel läkemedel som ska ges intravenöst eller blodtransfusion. Legitimerade yrkesutbildade personer, […]