Recept för inköp av läkemedel utomlands

Ett recept som har skrivits ut i ett annat EU-land ska kunna expedieras i finländska apotek, och finländska recept ska kunna expedieras i andra EU-länder. Det ömsesidiga erkännande av europeiska recept som bygger på EU:s patientdirektiv gäller enbart EU-länder. EES-länder och Schweiz kan expediera recept som skrivits ut i EU-länder, men de har ingen skyldighet […]

Ersättning för läkemedel som köpts utomlands

Du kan få ersättning för läkemedel som du har köpt utomlands om du blir akut sjuk utomlands du söker vård i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz du köper läkemedel i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz. En förutsättning för ersättning är att du har en hemkommun i Finland eller att du är sjukförsäkrad i Finland. Läkemedelskostnader […]

Ersättning för läkemedel som köpts i Finland

Du kan få ersättning från FPA för läkemedel som du har köpt i Finland om något av följande villkor uppfylls du är sjukförsäkrad i Finland du har en hemkommun i Finland du är sjukförsäkrad i ett annat EU-/EES-land, Schweiz eller Australien och har fått medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse i Finland du på […]

Läkemedels­ersättningar

Läkemedel ersätts i tre ersättningskategorier Grundersättningen är 40 procent av läkemedlets pris eller referenspriset. Den lägre specialersättningen är 65 procent av läkemedlets pris eller referenspriset. Den högre specialersättningen är 100 procent av läkemedlets pris eller referenspriset på det belopp som överstiger den läkemedelsspecifika självriskandelen på 4,50 euro. För att du ska få specialersättning krävs att FPA har beviljat dig specialersättningsrätt. […]

Läkemedel som köpts på internet

Ett apotek som är verksamt i Finland kan sälja läkemedel via en webbtjänst om det har anmält att det använderwebbtjänsten till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea). Receptbelagda läkemedel kan expedieras via en webbtjänst om läkemedlet har ordinerats med ett elektroniskt recept. Fimea upprätthåller en förteckning över finländska apoteks legitima webbtjänster på sin webbplats. Inköp […]

Införsel av läkemedel till Finland

Du får föra in läkemedel från utlandet för eget bruk från EES-länder i en mängd som motsvarar ett års användning från andra länder än EES-länder i en mängd som motsvarar tre månaders användning. Till EES-länderna hör Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, […]

Utförsel av läkemedel till utlandet

När du reser utomlands ska du ta med dig recepten. Med dem kan du vid behov bevisa i tullen att du har rätt att ha med dig läkemedel för personligt bruk. Om dina recept är i elektroniskt format ska du ta med patientanvisningen som läkaren skrivit ut eller en sammandragsutskrift om recepten, som du själv […]

Expediering av utländska recept i Finland

Ett recept som har skrivits ut i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz ska expedieras i Finland om det innehåller följande information: patientens efternamn, förnamn och födelsedatum datumet för utfärdandet av receptet uppgifter om den yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården som har utfärdat receptet: efternamn, förnamn, yrkeskvalifikation, direkta kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer eller fax med […]