Yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som behandlar patienten

Inom den offentliga hälso- och sjukvården styrs patienternas frihet att välja sin behandlande yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården av arbete i arbetspar, befolkningsansvar samt arbete i mångprofessionella team. Detta betyder att du, när du väljer läkare, på samma gång också väljer läkarens arbetspar eller hela vårdteamet. Ditt val kan dock inte tillgodoses om arbetsparet […]