Yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som behandlar patienten

För patienten är det ofta viktigt att själv kunna välja sin husläkare. I verkligheten styrs patientens frihet att välja sin behandlande yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården av arbete i arbetspar, befolkningsansvar samt arbete i mångprofessionella team. Detta betyder att du, när du väljer läkare, på samma gång också väljer läkarens arbetspar eller hela vårdteamet. […]