Kroatien

Akut insjuknande Vanligtvis tillhandahålls sjukvårdstjänsterna av ett privat företag som har ett avtal med den offentliga hälso- och sjukvården. På större orter anvisas turister vanligtvis till hälsovårdscentralen (dom zdravlja). Varje kommun har en egen hälsovårdscentral som tillhandahåller primärvård. Vid behov anvisas turister till det närmaste sjukhuset (bolnica) som finns i större städer. När du uppvisar […]