Kroatien

Hälso- och sjukvårdssystemet Kroatien har ett sjukförsäkringssystem där medborgarna förväntas bidra efter betalningsförmåga och får grundläggande hälso- och sjukvårdstjänster efter behov. Den kroatiska sjukförsäkringskassan (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, HZZO) är den enda försäkringsgivaren i det obligatoriska sjukförsäkringssystemet och hela befolkningen är sjukförsäkrad via den. Som den enda köparen av hälsotjänster har HZZO en viktig […]