Ersättning av kostnader

Hur ersätts patienten för vårdkostnader som uppkommit utomlands? Vårdkostnaderna ersätts på olika sätt beroende på om du själv har sökt vård i ett annat land eller om vården har varit medicinskt nödvändig under en vistelse utomlands (till exempel om du har blivit akut sjuk under en semesterresa). Du får ersättning för kostnaderna endast för sådan […]

Vårdkostnader när du söker vård i Finland

Vårdgivaren kan fakturera dig för kostnaderna för vården i förväg som ett så kallat förskott. Förskottet kan högst uppgå till summan av de uppskattade vårdkostnaderna. Du kan höra dig för om vårdpriserna direkt hos din vårdgivare. Du får vården genom att betala klientavgiften om du har beviljats förhandstillstånd Om du har beviljats förhandstillstånd (blankett S2) […]

Kostnader för medicinskt nödvändig vård

Personer som bor i ett annat nordiskt land kan även visa ett identitetsbevis. Personer som bor i Förenade kungariket kan även visa passet. Personer som bor i Australien får medicinskt nödvändig vård genom att visa upp sitt pass. Det europeiska sjukvårdskortet, identitetsbeviset eller passet ska vara giltigt när du får vården. Om du inte har […]

Vårdkostnader för en patient som kommer från utlandet

Inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland uppbärs alltid en lagstadgad klientavgift av patienten. Utöver klientavgiften kan du faktureras för de faktiska vårdkostnaderna, om du har kommit till Finland enkom för att söka vård och inte har ett förhandstillstånd som har beviljats av ditt bosättningsland (blankett S2) du kommer från ett annat land än […]

Kostnader för ledsagare

Om du behöver en ledsagare med dig på resan kan FPA ersätta även ledsagarens resekostnader. Du får ersättning för ledsagarens resekostnader om vårdpersonalen har bedömt att du behöver en ledsagare på grund av din sjukdom. Ledsagarens resekostnader ersätts även om det är nödvändigt att en familjemedlem deltar i din vård. Om patienten är ett minderårigt […]

Kostnader för hjälpmedel

I Finland är det kommunernas uppgift att tillhandahålla de vanligaste hjälpmedlen till kommuninvånarna. Även FPA, försäkrings- och pensionsanstalterna, arbetsförvaltningen och Statskontoret bekostar de hjälpmedelstjänster som de ansvarar för. I Finland är hjälpmedelstjänsterna i allmänhet avgiftsbelagda för klienten. Hjälpmedelstjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården är gratis för kommuninvånare. Du behöver i allmänhet inte heller betala […]

Resor i det norska och svenska gränsområdet

Du får ersättning från FPA i efterhand för resekostnader enligt det färdsätt som anses vara nödvändigt. Du kan ansöka om ersättning med blankett SV 128 inom sex månader från betalningen.

Återresa från ett annat nordiskt land

Sjukförsäkringsinstitutionen i ditt vistelseland ersätter tilläggskostnader som orsakas av hemresan om du har insjuknat i ett annat nordiskt land och fått sjukvård där. Ersättningar betalas om du på basis av ett läkarintyg måste använda ett dyrare färdsätt för hemresan än planerat. Kostnader för ett dyrare färdsätt på grund av sjukdom ersätts även om du i […]

Resor i samband med vård utomlands

Du kan få ersättning för resekostnader, om kostnaderna har uppstått från resor i samband med sjukvård eller vård vid graviditet eller förlossning i ett EU-/EES-land eller Schweiz kostnaderna enkel väg överstiger självrisken på 25 euro du har betalat alla vårdkostnaderna själv. FPA ersätter resekostnaderna i huvudsak enligt det billigaste färdsättet till den närmaste vårdenheten. I […]

Ersättning för vård utomlands

Du får ersättningar från FPA för vårdkostnader utomlands om du har betalat kostnaderna själv. Ansök om ersättningar från FPA med blankett SV 128 inom sex månader från betalningen. För att få ersättning förutsätts i allmänhet att motsvarande vård skulle ha getts inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland eller att den hade ersatts som […]