Resor i samband med vård utomlands som en köpt tjänst

Resorna ersätts till den i betalningsförbindelsen nämnda vårdenheten i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz, där undersökningarna har gjorts, vården har getts eller rehabiliteringen har ordnats. Ansök om ersättning för resor i samband med vård som en köpt tjänst från FPA med blankett SV 128 eller SV 4. Bifoga till ansökan en kopia av betalningsförbindelsen samt […]

Köpta tjänster

Ordnandet av de offentliga tjänsterna utgör merparten av verksamheten i kommunerna. Lagstiftningen förpliktar kommunerna att ordna social- och hälsovårdstjänsterna för sina invånare, men lagen fastslår inte i detalj verksamhetens omfattning, innehåll eller sättet att ordna dem. Detta beslutar kommunen själv om och det kan finns skillnader mellan verksamheten i olika kommuner. Kommunerna får fritt välja […]