Kontaktuppgifter till socialförsäkrings­institutioner

Socialförsäkringsinstitutioner i EU-länderna Information om social trygghet i de nordiska länderna och Europa Internationella nätverk för social trygghet

Kontaktpunkter i EU- och EES-länderna

Belgien Soins de santé transfrontaliers www.health.belgium.be/en/health/taking-care-yourself/patient-related-themes/national-contact-point-cross-border-healthcare E-post: information(at)crossborderhealthcare.be Bulgarien National Health Insurance Fund www.nhif.bg E-post: crossbordercare(at)nhif.bg Cypern Ministry of Health www.moh.gov.cy E-post: ncpcrossborderhealthcare(at)moh.gov.cy Danmark Danish Patient Safety Authority www.patientombuddet.dk E-post: pob(at)patientombuddet.dk Estland Eesti Haigekassa E-post: info(at)haigekassa.ee Finland FPA www.vardenhetsval.fi  E-post: yhteyspiste(at)kela.fi Frankrike Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS) www.cleiss.fr/presentation/pcn_en.html E-post: soinstransfrontaliers(at)cleiss.fr […]

Myndigheter och andra aktörer inom hälso- och sjukvården

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira Telefon 0295 209111 (växel) PB 210, 00531 Helsingfors Besöksadress Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors Fax 0295 209 700 www.valvira.fi Avdelningen för privata tillstånd och tillsyn över socialvården Telefon 0295 209 111 (växel) Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi Fax 0295 209704 Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Fimea Telefon 029 522 3602 (växel) […]

Privat hälso- och sjukvård

Du hittar information om privata hälso- och sjukvårdstjänster på webbplatsen för programmet FinlandCare. FinlandCare-programmet hjälper finländska företag som tillhandahåller tjänster inom vård och omsorg att internationalisera sig. www.finlandcare.fi

Enheter för sällsynta sjukdomar

Helsingfors Helsingfors universitets centralsjukhus Enheten för sällsynta sjukdomar (på finska) Åbo Åbo universitetscentralsjukhus Enheten för sällsynta sjukdomar (på finska) Tammerfors Tammerfors universitetsjukhus Sällsynta sjukdomar Uleåborg Uleåborgs universitetssjukhus Enheten för sällsynta sjukdomar (Harvi) (på finska)

Förlossningssjukhus

Åland Ålands centralsjukhus Doktorsvägen 1, Mariehamn Telefon 018 5355 (växel) www.ahs.ax Esbo Jorvs sjukhus Åbovägen 150, Esbo Telefon 09 4711 (växel) www.hus.fi/sv/sjukvard/sjukhus/jorv-sjukhus Helsingfors Kvinnokliniken Haartmansgatan 2, Helsingfors Telefon 09 4711 (växel) www.hus.fi/sv/sjukvard/sjukhus/kvinnokliniken Hyvinge Hyvinge sjukhus Sairaalankatu 1, 05850 Hyvinge Telefon 019 458 71 (växel) www.hus.fi/sv/sjukvard/sjukhus/hyvinge-sjukhus Tavastehus Centrala Tavastlands centralsjukhus Ahvenistontie 20, 13530 Tavastehus Telefon 03 6291 (växel) […]

Jourhavande sjukhus

Åland Ålands centralsjukhus Doktorsvägen 1, Mariehamn Telefon 018 5355 (växel) www.ahs.ax Esbo Jorvs sjukhus Åbovägen 150, 02740 Esbo Telefon 09 4711 (växel) www.hus.fi/sv/sjukvard/sjukhus/jorv-sjukhus Helsingfors Hälsorådgivningen (24 h) 09 310 10023 www.hel.fi/www/Helsinki/sv/social-och-halso/halso/jour/ Haartmans sjukhus Haartmansgatan 4, byggnad 12, 00290 Helsingfors Telefon 09 310 5018 (växel) Malms sjukhus och jour Talvelavägen 6, J-trappan, 00700 Helsingfors Telefon 09 […]

Sjukvårdsdistrikt

Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt (Eksote) Valto Käkelän katu 3 C, 53101 Villmanstrand Telefon 05 252 000 (växel) kirjaamo(at)eksote.fi www.eksote.fi Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt Huhtalantie 53, 60220 Seinäjoki Telefon 06 415 4111 (växel) kirjaamo(at)epshp.fi www.epshp.fi Södra Savolax sjukvårdsdistrikt Porrassalmenkatu 35–37, 50100 S:t Michel Telefon 015 3511 (växel) kirjaamo(at)esshp.fi www.esshp.fi Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt PB 200, 00029 HNS […]

Offentlig hälso- och sjukvård

I tjänsten har man samlat kontaktuppgifter till sjukvårdsdistrikt, joursjukhus, förlossningssjukhus och enheter för sällsynta sjukdomar.

Kontakt

Vid samtal från utlandet ska du slå +358 före numret och utelämna den första nollan. Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård Kontaktpunkten ger information om användning av hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands, rätten till hälso- och sjukvård i olika situationer, ersättning av kostnader och det europeiska receptet. Kontaktpunkten tar inte emot eller behandlar […]