Kontaktpunkter i EU- och EES-länderna

Belgien Soins de santé transfrontaliers www.health.belgium.be/en/health/taking-care-yourself/patient-related-themes/national-contact-point-cross-border-healthcare E-post: information(at)crossborderhealthcare.be Bulgarien National Health Insurance Fund www.nhif.bg E-post: crossbordercare(at)nhif.bg Cypern Ministry of Health www.moh.gov.cy E-post: ncpcrossborderhealthcare(at)moh.gov.cy Danmark Danish Patient Safety Authority www.patientombuddet.dk E-post: pob(at)patientombuddet.dk Estland Eesti Haigekassa E-post: info(at)haigekassa.ee Finland FPA www.vardenhetsval.fi  E-post: yhteyspiste(at)kela.fi Frankrike Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS) www.cleiss.fr/presentation/pcn_en.html E-post: soinstransfrontaliers(at)cleiss.fr […]

Kontaktpunkt för gränsöverskridande hälso- och sjukvård

I varje medlemsstat av den Europeiska unionen finns en egen kontaktpunkt för gränsöverskridande hälsovård. De nationella kontaktpunkterna ansvarar för kommunikation och informationsutbyte gällande gränsöverskridande hälso- och sjukvård. I Finland är kontaktpunkten placerad hos FPA, och den har fungerat i organisationen sedan den grundades år 2014. Kontaktpunkten är en del av FPA:s verksamhet i kunskapscentret för […]