Patienthandlingar i Finland

I patienthandlingarna antecknar en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvård i Finland de uppgifter som är nödvändiga för ordnandet, planeringen, genomförandet och uppföljningen av vården. Varje utförd tjänst antecknas i patienthandlingarna. Anteckningarna i patienthandlingarna, remissen och sammanfattningen som rör vården ska göras inom fem dygn från det att tjänsten avslutades. Patienthandlingarna lagras i allmänhet tolv […]