Japan

Hälso- och sjukvård Det nationella sjukförsäkringssystemet i Japan omfattar hela befolkningen. Hälso- och sjukvården håller allmänt sett hög kvalitet. I Japan finns både kliniker och sjukhus. Det finns många olika slags kliniker och även mottagningar med bara en läkare kallas kliniker. Klinikerna är ofta specialiserad på ett visst medicinskt område. Den försäkrade kan själv välja […]