Italien

Hälso- och sjukvårdssystemet I Italien har hälsoministeriet huvudansvaret för den offentliga hälso- och sjukvården. Regionerna ansvarar för att ordna och tillhandahålla tjänsterna inom hälso- och sjukvården via lokala hälsovårdsenheter. Tillgång till vård Under en tillfällig vistelse i Italien får du medicinskt nödvändig vård genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet. Medicinskt nödvändig vård är vård […]