Flytt utanför EU-området

Vilka hälso- och sjukvårdstjänster du har tillgång till definieras i mottagarlandets nationella lagstiftning. Det finns stora skillnader mellan hälso- och sjukvårdssystemen i olika länder och också villkoren för att använda tjänsterna varierar mycket. Det rekommenderas att du på förhand tar reda på din rätt att använda tjänsterna inom hälso- och sjukvården i mottagarlandet samt avgifterna […]

Israel

Överenskommelse om social trygghet Finland och Israel har slutit en överenskommelse om social trygghet som gäller folk- och familjepensionen samt barnbidrag och moderskapsunderstöd. För utsända arbetstagare omfattar överenskommelsen dessutom sjukförsäkringen och föräldraförmåner. En arbetstagare som är utsänd från Finland till Israel och familjemedlemmarna som flyttar med honom eller henne omfattas fortfarande av den finländska lagstiftningen […]