Island

Hälso- och sjukvårdssystemet Hälso- och sjukvårdssystemet på Island är ett litet, statligt, offentligt finansierat och allmänt system. Köpare-producentförhållandet är integrerat, vilket betyder att staten betalar för hälso- och sjukvårdstjänsterna, men samtidigt äger den de flesta organisationerna som tillhandahåller dessa tjänster. Hälso- och sjukvårdssystemet karaktäriseras allt mer av en sammansättning av vård och tjänster, där antalet […]