Återresa till ett annat nordiskt land

Du kan få ersättning från FPA om du bor stadigvarande i ett annat nordiskt land och har insjuknat under en tillfällig vistelse i Finland och på grund av din sjukdom måste använda ett dyrare färdsätt för återresan än planerat. Förutsättningen är att du har vistats tillfälligt i Finland, till exempel en semesterresa. Du kan ansöka […]

Island

Akut insjuknande I en nödsituation kan du också gå direkt till sjukhusets (sjúkrahús) akutmottagning. Visa upp din legitimationshandling så får du vård genom att endast betala självriskandelen. Personer som omfattas av den finländska sociala tryggheten behöver inte det europeiska sjukvårdskortet när de reser i de nordiska länderna. Därför räcker det att du visar en identitetshandling […]