Återresa till ett annat nordiskt land

Du kan få ersättning från FPA om du bor stadigvarande i ett annat nordiskt land och har insjuknat under en tillfällig vistelse i Finland och på grund av din sjukdom måste använda ett dyrare färdsätt för återresan än planerat. Förutsättningen är att du har vistats tillfälligt i Finland, till exempel en semesterresa. Du kan ansöka […]

Island

Hälso- och sjukvårdssystemet Hälso- och sjukvårdssystemet på Island är ett litet, statligt, offentligt finansierat och allmänt system. Köpare-producentförhållandet är integrerat, vilket betyder att staten betalar för hälso- och sjukvårdstjänsterna, men samtidigt äger den de flesta organisationerna som tillhandahåller dessa tjänster. Hälso- och sjukvårdssystemet karaktäriseras allt mer av en sammansättning av vård och tjänster, där antalet […]