Irland

Hälso- och sjukvårdssystemet Det irländska hälso- och sjukvårdssystemet är ett offentligt hälso- och sjukvårdssystem som finansieras genom direkt beskattning.  Den verkställande myndigheten (Health Service Executive, HSE) ordnar och finansierar utbudet av offentlig hälso- och sjukvård på hälsoministeriets vägnar. Offentlig hälso- och sjukvård ordnas för närvarande i form av akutsjukhus, mentalvård och primärvård (inklusive hälsovårdscentraler). På […]