Hur du intygar din rätt till vård utomlands

Intyg över rätt till vård är det europeiska sjukvårdskortet (EHIC) ett provisoriskt intyg som ersätter det europeiska sjukvårdskortet pass en officiell identitetshandling FPA-kort förhandstillstånd för planerad vård utomlands (blankett S2) E- och S-blanketterna om boende blankett SF/Q4 betalningsförbindelse för en köpt tjänst inom vården. Visa upp det europeiska sjukvårdskortet eller ett provisoriskt intyg som ersätter […]