Indonesien

Hälso- och sjukvård Sjukhusen i Indonesien har inte samma standard som de europeiska. I storstäderna och turistmålen finns sjukhus som oftast har en rimlig standard. I Jakarta och på Bali är ett av de bästa alternativen den internationella . I avsides trakter kan det vara svårt att få sjukhusvård och vårdstandarden är låg. De långsamma […]